Ketahui Bilangan Malaikat Anda

Dasar Privasi

Kami mengambil serius tentang privasi anda. Dasar Privasi ini menerangkan cara kami mengumpul, menggunakan dan melindungi maklumat peribadi anda.


Maklumat yang kami kumpulkan

Kami mengumpul jenis maklumat berikut:

 • Maklumat hubungan, seperti nama, alamat e-mel dan nombor telefon anda
 • Maklumat demografi, seperti umur, jantina dan lokasi anda
 • Maklumat penggunaan, seperti alamat IP anda, jenis penyemak imbas dan halaman yang dilawati
 • Maklumat yang anda berikan secara sukarela, seperti melalui borang, tinjauan atau cara lain

Cara kami menggunakan maklumat anda

Kami menggunakan maklumat anda untuk tujuan berikut:

 • Untuk menyediakan dan menambah baik perkhidmatan kami kepada anda
 • Untuk berkomunikasi dengan anda tentang perkhidmatan dan promosi kami
 • Untuk memperibadikan pengalaman anda di laman web kami
 • Untuk menganalisis dan meningkatkan prestasi dan kefungsian tapak web kami
 • Untuk mematuhi keperluan undang-undang dan peraturan

Bagaimana kami melindungi maklumat anda

Kami mengambil langkah yang munasabah untuk melindungi maklumat anda daripada akses, penggunaan atau pendedahan yang tidak dibenarkan. Kami menggunakan teknologi dan protokol selamat untuk menghantar dan menyimpan maklumat anda, dan mengehadkan akses kepada mereka yang perlu tahu sahaja.

Perkongsian dan pendedahan maklumat

Kami mungkin berkongsi maklumat anda dengan pihak ketiga berikut:


 • Pembekal perkhidmatan yang membantu kami menyediakan perkhidmatan kami kepada anda
 • Pengiklan dan rangkaian pengiklanan
 • Penyedia analitis yang membantu kami menganalisis dan menambah baik tapak web kami
 • Penguatkuasaan undang-undang atau agensi kawal selia jika dikehendaki oleh undang-undang

Kuki dan teknologi penjejakan lain

Kami menggunakan kuki dan teknologi penjejakan lain untuk memperibadikan pengalaman anda di tapak web kami, menganalisis penggunaan dan prestasi serta menyampaikan pengiklanan yang disasarkan. Anda boleh mengawal penggunaan kuki dan teknologi penjejakan lain melalui tetapan penyemak imbas anda.

Pautan ke laman web lain

Laman web kami mungkin mengandungi pautan ke laman web lain. Kami tidak bertanggungjawab ke atas amalan privasi atau kandungan laman web tersebut. Kami menggalakkan anda menyemak dasar privasi tapak web tersebut sebelum memberikan sebarang maklumat peribadi.


Privasi kanak-kanak

Laman web kami tidak bertujuan untuk kanak-kanak di bawah umur 13 tahun. Kami tidak mengumpul maklumat peribadi daripada kanak-kanak di bawah umur 13 tahun dengan sengaja. Jika kami menyedari bahawa kami telah mengumpul maklumat peribadi daripada kanak-kanak di bawah umur 13 tahun, kami akan mengambil langkah untuk memadam maklumat tersebut secepat mungkin.

Perubahan kepada Dasar Privasi ini

Kami berhak untuk mengemas kini atau mengubah suai Dasar Privasi ini pada bila-bila masa, tanpa notis terlebih dahulu. Penggunaan berterusan anda ke atas tapak web kami selepas sebarang perubahan sedemikian membentuk penerimaan anda terhadap Dasar Privasi baharu.


Hubungi Kami

Jika anda mempunyai sebarang soalan atau kebimbangan mengenai Dasar Privasi ini, sila hubungi kami di [email protected] .

>